Problem z dłużnikiem

Masz problem z dłużnikiem? Czy wywiązałeś się z umowy z jakimś nierozważnym kontrahentem i on teraz nie chce ci zapłacić? To są coraz częściej występujące sytuacje w naszej polskiej przestrzeni inwestycyjnej. Oczywiście w takich okolicznościach chcemy, aby było zrealizowane postępowanie polubowne. Czytaj więcej o Problem z dłużnikiem