Jak zadbać o kombajn po okresie żniw?

Istotną kwestią po okresie żniw jest czyszczenie, konserwacja oraz przegląd i ewentualna wymiana części do kombajnów. Określona maszyn rolnicza wyróżnia się dużą złożonością pod względem konstrukcyjnym, dlatego też w trudno dostępnych lokalizacjach osadzają się resztki pożniwne, wilgoć oraz kurz, a także inne nieczystości, które z upływem czasu mogą przyczynić się do powstania poważnych w skutkach usterek.

W jaki sposób zadbać i kombajn po okresie żniw? – najważniejsze zasady

Podstawową czynnością, którą należy przeprowadzić, jest czyszczenie ze wszystkich pozostałości pożniwnych, kurzu, błota oraz ziemi. Każde zabrudzenie, które pozostanie na elementach kombajnu, może doprowadzić do trudnych do usunięcia usterek, szczególnie gdy wystąpi też wilgoć. Kombajn zbożowy powinien być czyszczony z wykorzystaniem sprzężonego powietrza. Takie rozwiązanie doprowadzi do szybkiego wyczyszczenia urządzenia, nawet w trudno dostępnych miejscach. Jest to bardzo dobra technika, w przypadku gdy kombajn używany był do koszenia podczas suchej oraz ciepłej pogody. Jednakże, gdy praca odbywała się w wilgotnych warunkach, koniecznie trzeba wykorzystać wodę razem z detergentem, ponieważ rozwiązanie w postaci sprężonego powietrza może okazać się niewystarczające. Istotne jest to, aby dokładnie wyczyścić wszystkie podzespoły maszyny, na przykład bęben młócący, klepisko, odrzutnik słomy, podsiewacz i inne.

Istotną czynności do przeprowadzenia jest także konserwacja. Zabiegi te powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy takimi wytycznymi nie dysponujemy, trzeba przeprowadzić zasadnicze działania konserwujące, a więc czyszczenie, usuniecie korozji, umieszczenie zabezpieczenia przed korozją, smarowanie, przegląd i ewentualna wymiana części do kombajnów, czy też zabezpieczenie urządzenia podczas wyłączenia z eksploatacji.

Wszelkie obszary korozji powinny być dokładnie usunięte. W dalszej kolejności po przeprowadzeniu odtłuszczenia benzyną ekstrakcyjną oraz osuszeniu trzeba zapewnić zabezpieczenie powierzchni farbą podkładową, a po wyschnięciu zastosować emalię nawierzchniową. Co więcej, środkiem antykorozyjnym należy przetrzeć nakrętki oraz śruby.

Każdy typ kombajnu zbożowego musi być wypełniony smarem w miejscach, w których jedne części urządzenia ścierają się z innymi. Takie działanie doprowadzi do tego, że nie tylko zabezpieczy się poszczególne elementy przed działaniem korozji, ale także zmniejszy się niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń, do których może dojść na skutek działania zimowych mrozów.

admin Autor